fredag 16 mars 2012

Det går bakåt

Detta projekt har rullat på i rask takt. Allt har gått perfekt enligt plan. Aktiviteter har bockats av i rasande tempo i den tidsplan som vi jobbar efter. I nämnd tidsplan finns en liten oskyldig aktivitet som heter "Stäm av med kommunen gällande VA". Kommunen har ännu inte dragit fram VA-stammen till vårt område. Enligt tidigare samtal väntar de endast på formellt godkännande från Lantmäteriet gällande den förrättning som behövs för att dra fram rören på privat mark. Så långt allt väl. Inget nytt under solen. Lotten föll på mig att ringa för att kolla läget. Ett enkelt samtal för att stämma av tekniska frågor gällande kommunens kopplingspunkt, där vi ska haka på vår lokala VA-servis.Mitt bland alla gröna bockar gömde den sig...

När jag idag ringde mitt samtal till kommunen fick vi vårt första rejäla backslag. Det visade sig att tiden för överklagande av Lantmäteriets förrättning nyligen löpt ut och att tre stycken överklaganden inkommit. Ridå. Detta innebär minst ett halvårs väntan innan ärendet tas upp i Mark och miljödomstolen. Där utfärdas en dom som är möjlig att överklaga. Det innebär eventuell ytterligare väntan tills nästa dom. Så var det med det formella godkännandet...

Efter att den första kallduschen runnit av mig började jag fundera över situationen. Vi har köpt en tomt inom detaljplanerat område. Ett detaljplanerat område som vunnit laga kraft. Det innebär i praktiken att kommunen inte kan neka bygglov. Därtill tillhör det detaljplanerade området kommunens verksamhetsområde. Det betyder att kommunen är skyldig att tillgodose fungerande VA och jag som fastighetsägare är skyldig att betala avgiften för anslutning. Den situation som nu uppstått är att vi inte kan nekas bygglov och när som helst kan kräva av kommunen att ordna VA till fastigheten. Något som inte kommunen kan tillgodose, då hela VA-utbyggnaden gått i stå på grund av överklagande. Moment 22 har uppstått.

I min iver efter lösning ringde jag flera handläggare på Hammarö kommun och mellan raderna kunde jag förstå att ärendet inte gått korrekt till. Kommunen har godkänt en detaljplan utan att ha löst VA-frågan. Nu har vi, och flera andra nybyggare, hamnat i kläm.

Problemet med VA-frågan saknar inte lösning men det krånglar till ett redan avancerat projekt. Vår förhoppning är att  kommunen fixar problemet med hjälp av tillfällig VA-lösning i väntan på permanent dito. Alternativt får vi fixa ett provisorium till VA och sedan stämma kommunen på kostnaden. Det bästa scenariot är dock om handläggandet av överklagandet går smidigt. Då finns möjligheten att kommunens VA hinns klart innan vårt hus är färdigt. Vi sitter bokstavligen i skiten med denna avloppsfråga.

/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar