söndag 31 mars 2013

Sitter jag pissigt till?

Vår rörmokare vill att jag sitter ner när jag gör mina toalettbesök. Med tanke på hur avloppet placerats i badrummet omöjliggörs stående position vid vattenkastning. Snedtaket kommer för nära huvudet för att det ska funka. Möjligen skulle det gå att förvrida kroppen i parabelliknande position, med kraftigt framskjuten höft. Hard core-alternativet är att ta ett steg bort från toastolen, ställa sig bekvämt och sikta. Kan funka tills slutfasen av pissandet, då det ofrånkomliga tryckfallet gör sig gällande, med pöl på golvet som följd.

Idag hade jag två anonyma testpissare i badrummet för att pröva komforten på dasset. Testperson 1, 197 cm lång (ja längden på personen och inget annat...) och testperson 2, 184 cm. Bägge ansåg, efter fiktivt urinerande att toaletten skulle vara pissvänlig i stående position om den placerades som det är tänkt enligt ritning. Så som avloppet nu sticker upp, och toalettstolen tvingas placeras, funkar inget annat än den föga manliga sittställningen, alternativt någon av de två tidigare nämnda varianterna. Det råder inget tvivel om att ändring krävs så att stolen kan flyttas ut från väggen.

Platsen för kissdramatiken. Nu med våtskikt på plats.
Avlopp på sedvanliga 15 cm från vägg.
Enligt ritning ska toastolen installeras 35 cm från vägg.  Då erhålles korrekt frigång för skallen, enligt testgruppen.
Världens mest kända pisspojke? Böjd i parabel och med framskjuten höft. En position som klippt och skuren för snedtak. 
/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar