lördag 16 mars 2013

Garaget

Idag återupptogs jobben i garaget efter ett längre uppehåll. Jag har under de senaste veckorna jobbat i huset med högtalarutrustning men nu är det dags att fixa beklädnad till väggen där värmepump och dess kringutrustning ska placeras. Det omöjligt att komma åt väggen när pumpen väl är på plats och den installeras vecka 14. Dagen till ära fick jag hjälp av Fredrik som kom för att hjälpa mig bära och baxa skivor. Det är svårt jobb att sätta upp skivor ensam.

När det gäller garaget har jag fått en hel del frågor kring dess utförande. Det verkar vara många som är intresserade av att köpa byggsats i motsvarande utförande som det garage vi bygger. Senaste frågorna kommer från en bloggläsare som heter Mattias. Jag väljer att svara på frågorna via bloggen, då svaren kan intressera fler som står i begrepp att köpa.

-Behövs stålbalk alternativt limträbalk med pelare för uppstöttning?

Vi har en spännvidd på takstolarna på nästan sju meter och har ingen limträbalk med pelare, eller annat som bär upp bjälklaget. Dimensioneringsmässigt så är det svikt i mellanbjälklaget som kan bli problem. Takstolskonstruktionen är av ramverkstyp, vilket fördelar last på mellanbjälklaget till övrig takstolskonstruktion. Vi kompletterade byggsatsen med att lägga mellanbjälklag mellan varje takstol. På detta vis får bjälklaget cc60. Därefter kortlades hela bjälklaget med två rader. Detta hjälper till att fördela lasten. Orsaken till förstärkningarna är att vinden ska användas som gästbostad. Det får inte vara för mycket svikt i bjälklaget. Slutligen kommer 22 mm golvspånskiva skruvlimmas mot bjälklaget, vilket skänker ytterligare styvhet i konstruktionen. 

-Har ni mellanvägg i garaget?


Nej. Garaget är i sin planlösning helt öppet. Anledningen till detta är att vi inte har behov av att sektionera någon yta för förråd. Vi har ett utvändigt kallförråd under vilplanet till loftdörren. Det är cirka fyra kvadratmeter stort. Utrymmesmässigt får det plats fyra bilar i garaget. Med största sannolikhet kommer det i praktiken bli plats för två bruksbilar strax innanför portarna och längst in blir det plats för hobbybil.

-Om garageytan är över 50kvm krävs tydligen oljeavskiljare i avloppet, har ni det?


Dessa regler fattas lokalt hos varje kommun. Vår kommun har bestämt att det inte krävs oljeavskiljare. Om utsläpp dock sker bär fastighetsägaren hela ansvaret och får stå till svars enligt miljöbalken. Jag har inte för avsikt att utföra arbeten som är förenade med utsläpp. Skulle jag meka med något riskfyllt så går det alltid att täcka brunnen. Ett tips är att kolla om kommunen godkänner någon form av oljespärr. Alltså ett system där oljan inte samlas upp i en tank utan stannar kvar på garagegolvet, då oljespärren ej släpper igenom utsläppet.  Det finns många olika fabrikat av oljespärrar. Ett exempel kan ses här

-Har ni satt in extra mellanreglar i loftgolvet för stabilitet?


Se svaret på första frågan gällande uppstöttning.

-Hade ni bergvärmeteknik mm i garaget?


Ja. Vi har samlat all utrustning för uppvärmning i garaget. Det innebär att det kommer installeras en Nibe 1145 med separat varmvattenberedar och utjämningkärl. All denna utrustning är utrymmeskrävande och skulle fylla hela tvättstugan. Cirka 180 cm vägglängd krävs för att få plats med sakerna. En kulvert leder varmvattnet till huset. Både garaget och loftet ovanför kommer värmas av samma källa. Garagedelen har tre stycken golvvärmeslingor ingjutna i plattan med 300 mm isolering under. Även på loftet kommer det antagligen bli golvvärme.

-Är det gipsskivor som "innerväggar" i garaget?


Väggarna kommer bestå av 12 mm spån/OSB och 12 mm gips. Anledningen till att det används både OSB och spånskiva är en ren kostnadsfråga. På vissa delar i garaget finns inget behov av den extra styrka OSB ger för att skruva saker i. Taket blir gipsplank 1200x600x12. Dyra med enkla att hantera. Garaget kommer inte bli godkänt av försäkringsbolagen för heta arbeten, som exempelvis svetsning. Då krävs dubbelgips med förskjuten skarv.

-Är väldigt intresserad av fler bilder invändigt på garaget.


Jag kommer löpande uppdatera bloggen med bilder på garaget hela vägen till färdigställande. Jag hoppas ni fortsatt vill följa bygget. Då husbygget tar sin beskärda del av tillgänglig tid i form av planering, inköp, praktiska jobb, inflytt, etc så går garagebygget i perioder. Förhoppningsvis ökar tempot när väl vi flyttat in i huset och kan lägga det bygget bakom oss.

Mellanbjälklag med kortlingar
Ramverkstakstol. Stöttor 2-12 och 8-10 hjälper till att bära upp bjälklaget.
Resultatet av några timmars jobb. I ärlighetens namn fikade jag och  Fredrik en hel del också... Spånskivor och gips på plats där värmepump med bihang ska placeras
/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar