torsdag 19 juli 2012

Stomresning, dag 4

De är elva till antalet och nu är de på plats ovanför vägglivet. I en stomresning är takstolarna själva huvudnumret och nu är de äntligen resta på garaget. Tillsammans med Kennet och Magnus restes takstol för takstol. Kennet körde kranen och jag och Magnus ansvarade för varsin sida av garaget. Därefter passades stolarna in och spikades fast. Arbetet flöt på riktigt bra och det var riktigt kul att se garagets stomme växa fram.

Självklart hölls en taklagsfest efter att alla takstolar var resta. Caroline kom med fika och stämningen var på topp efter ett väl genomfört arbete.

Med hjälp av kran lyfts takstolarna på plats. Notera utrymmet i takstolen som ska utgöra gästrum.
Tre personer är att rekommendera för jobbet. Det blir mycket spring på stegar ändå.
Scania anno 1983. Gjorde jobbet bra.
Gavelstycket lyfts på plats och förankras. Uppdrag slutfört.

/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar