tisdag 15 maj 2012

Vinden har vänt!

Idag kl 13 var det ödesmöte på Hammarö kommunhus. Stadsarkitekten, VA-chefen, vår bygglovshandläggare och konsult från Sweco mötte vår exploatör för att diskutera lösningar på alla de problem som uppdagades under förra veckan. Upptakten var vår bygglovsansökan som inte kunde beviljas på grund av brister i det jobb som exploatören förväntats ha utfört. Mötet föll mycket väl ut och det var en märkbart lättad exploatör som kontaktade mig efteråt. Allt hade gått som han önskat och de problem som fanns hade lösts. Dessutom har det fortsatta projektet blivit tydligare. Strax därefter kontaktades jag av vår handläggare gällande bygglovet. Allt såg bra ut och vi fick muntligt ok att fortsätta markarbetena. Imorgon, eller senast i början av nästa vecka har vi vårt efterlängtade bygglov. Jag vågar inte ropa hej förrän jag får skriftligt ok gällande bygglovet, men det ser onekligen ut som att det kommer gå vägen.

Kontentan av dagens möte är att vi tillåts fortsätta markjobben och att tidsplanen för garaget ej behöver flyttas. Vi är back on track!

Sista pusselbiten för komplett bygglovsansökan: De efterlängtade höjderna för lokalgata och sträckningen av VA. 

/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar