onsdag 30 maj 2012

En vecka av administration

I fredags fick vi vårt efterlängtade bygglov. Detta har utlöst ett pärlband av möten, som vi varit tvungna att ha byggnadslovet klart för. Imorgon sker avropet av huset. Det innebär att vi tillsammans med hussäljaren Thomas går igenom hela husets specifikation och skriver under beställningen. Därefter kan Götenehus producera vår kåk. På torsdag träffar vi vår bankman vid Swedbank för att lägga upp byggnadskreditivet. Vi har fått förmånliga villkor på kreditivet. Normalt sett är räntan högre under tiden som huset byggs, då säkerheten är sämre för banken. Vi fick rejäl ränterabatt på kreditivet, vilket gör att det inte kommer kosta oss mer under byggperioden. När huset väl är klart så blir det nog ytterligare en förhandlingsrunda hos alla banker. Det är uppenbart att det finns stor prutmån på räntan. På fredag avslutar vi med tekniskt samråd tillsammans med byggnadskontoret och vår kontrollansvarige. Förhoppningsvis leder det tekniska samrådet till ett startbesked för husbygget.

Vi har nu även ett entreprenadkontrakt med Kennet Karlsson byggtjänst gällande garaget. Leveransen av garaget är den 18:e juni. Då skall en grund vara på plats. Den som är skicklig på att bakåtplanera inser att det snart är dags att gjuta grund. Det kommer bli bråda dagar för Magnus och hans grävmaskin för att fylla upp tomten så att en platta kan gjutas. Som tomten ser ut just nu så känns det osannolikt att planen håller. Magnus hävdar dock att det är eoner av tid... Han är en rätt skön karkaktär. Alltid lugn och glad. Denna vecka har sprängfirman fortsatt med borrarbetena i berget. I slutet av veckan ska det sprängas och sedan skall VA dras. Därefter är tomten färdig att fyllas upp med sten och grus tills rätt nivå nås. Hus och garage kommer ligga cirka en halvmeter högre än lokalgatan som går längs med tomten. Det är viktigt för att huset skall se resligt och snyggt ut. Dessutom är det bra ur ett dräneringsperspektiv. 

Ikväll var jag ute och fotograferade vid tomten. Det var ett vackert ljus när solen stod lågt. Strax efter åtta börjar solen strila in mellan tallarna i skogen väster om tomten. Det är fint men jag skulle gärna vilja ha solen kvar i all sin prakt ännu längre på kvällen. Kanske ska jag prata med markägaren om de är intresserade av att gallra lite?

Solnedgång sedd från framtida kök

Borrning inför sprängning


Familjen Björcks alldeles egna vallgrav! Eller är det bara ett vattenfyllt dike där VA skall grävas ned?

 
Vacker monolit pryder infarten. Till vänster: Klarälvsvillans kvarter med tretton byggklara tomter.
Till höger: Vägen till vår tomt
/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar