lördag 18 augusti 2012

Leveransvecka av Götenehus

Thomas från Götenehus ringde idag och berättade att leveransen av huset kommer att ske vecka 44. Det är i månadsskiftet oktober-november. Dessutom håller han på att förhandla med en snickarfirma som verkar bra. Förhoppningsvis flyttar vi in i huset i början av mars nästa år.

I övrigt har fyrahundra ton jordmassor levererats till tomten under arbetsveckan. Prima kvalitet. Jorden skall användas till att klä in all sprängsten så att det blir fina, mjuka grässlänter när det är klart. Dessutom skall jordmassorna användas för att anlägga övriga grönytor. Det är helt skruvat vilka mängder det går åt. Fyrahundra ton är en konsiderabel mängd. Som tur är har vi fått massorna gratis. 

Ytor att täcka med jord
Jord av god kvalitet. Gratis dessutom!
/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar