torsdag 19 april 2012

Bygglovsansökan klar!

Idag blev bygglovsansökan klar. De sista ändringarna var justeringar kring husets och garagets lägen. Nu hoppas vi att allt blir bra. Just placeringen av byggnaderna framkallar viss ångest. Detta på grund av att det är en irreversibel process. När plattan väl är gjuten så går det inte att ändra sig.

Då bygglovsansökan inte avviker från kraven i detaljplanen slipper vi att ärendet hanteras i byggnadsnämnden. Det gör att det borde gå relativt fort att få bygglovet. Peppar, peppar...

Nästa vecka kommer markarbetena påbörjas. Marken kommer avtäckas och de sprängjobb som behöver utföras förbereds. Därefter blir det sprängning och fyllning tills landskapet ser ut som vi önskar. Kostnad för fyllnadsmassor är ofta en avsevärd post i ett husbygge. Idag frågade jag en kollega om han vet om det går att få tag på fyllandsmassor billigt i Karlstad/Hammarö. "Har du kollat bakom huset" blev hans svar. Det visade sig att det gjorts ett större markarbete på det industriområde som min arbetsgivare förfogar över. Cirka 4000 kubikmeter schaktmassor ligger i stora högar och väntar på att fraktas bort. Självklart är jag mycket intresserad av dessa massor. Det besparar oss stora pengar. Det som behöver kollas upp är protokollet över toxinprovet, som tidigare gjorts. Dessutom måste jag hitta någon billig transport. Lastbil och hjullastare med tillhörande förare behövs. Det är tio minuter mellan platsen som schaktmassorna ligger på och vår tomt. Om någon har tips tar vi tacksamt emot dem!

/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar