tisdag 10 april 2012

Avverkning och avrop

Likt ett bättre lavemang har nu pluggen gått ur och allt verkar hända samtidigt. För några veckor sedan gick jag runt på tomten med en orange sprayflaska och, likt en bödel, markerade de träd som skulle halshuggas. Idag var maskinerna där och gjorde processen kort för alla tallar och björkar med orange prick. Vi valde att spara en del tallar i väster. Det är tänkt att de ska stå placerade i utkanten på det som skall bli en större gräsmatta. På tomtens södra delar har en björkdunge sparats. Denna agerar insynsskydd mellan vårt hus och våra grannar i söder. I öster har vi endast gallrat trädbeståndet. Vi vill att känslan av natur skall förbli och därför fyrades inte så många salvor av från sprayflaskan på denna del av tomten. Jag har en bild av att den östra delen av tomten skall bestå av mindre gräsytor i olika nivåer mellan tallar och björkar. Gräsytorna förenas av grusgångar som slingrar sig fram. Där det inte är gräs låter vi lingon- och blåbärsriset växa.

Undrar vad en skogshuggare från det tidiga 1900-talet hade sagt om de fick se hur det går till idag?

Det är fortfarande svårt att föreställa sig hur det kommer bli när allt markarbete är klart men känslan är helrätt när vi besöker tomten.
Nästa vecka hoppas vi vara igång med spräng- och grävjobben. Magnus Larsson heter entreprenören som skall utföra jobbet. Jag har varit i en hel del kontakt med honom inför jobbet och han har bra koll på hur det skall gå till. Att han anlagt tolv tomter på grannfastigheten är inte bara ett plus ur ett referensperspektiv, det håller även ner notan då alla maskiner finns på plats. Samtidigt som tomten grovanläggs kommer även lokalgatan beredas. Dessutom skall VA-servisen dras fram.

Alicia låter sig imponeras av den stora grävmaskinen

När det gäller huset så har nu det slutgiltiga förslaget jobbats fram av Götenehus arkitekter. Det blir riktigt bra! Det enda som kan stjälpa inlämnadet av bygglovsansökan är att ändringarna inte är kostnadsneutrala. Då är vi tvungna att dra allt ett eller flera varv till... Vi har varit mycket t-y-d-l-i-g-a med att priset inte får bli högre på de nya förslag som jobbats fram jämfört med vad som står i kostnadsförslaget på ursprunglig ritning. På nuvarande slutgiltiga(?) förslag består ändringarna av tätare fönstersättning på ovanvåningens gavelfönster, ändrad planlösning i badrum, annan dörr till kök och även flyttad altandörr i köket. Såvida priset inte stiger när kalkylatorn på Götenehus låtit miniräknaren gå varm, så lämnas bygglovsansökan in under veckan. Det är en viktig milstolpe att fälla! Därefter kommer avrop ske av huset och hela rasket beställas.

Vanlig dörr mellan hall och kök. Även altandörren i kök har flyttats.

Tätare fönstersättning på gavelsidorna. Handfat och dusch har bytt plats som en följd av detta/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar