måndag 14 januari 2013

Byggmöte

Då det har varit frågetecken gällande plåttaket under balkongen och några andra småsaker hade vi möte vid huset idag. Det var meningen att Thomas skulle varit på plats i fredags men det blev ett möte idag istället. Utöver snickarna och Thomas så var även målaren med. Tomas Nilsson heter han.

När det gäller plåttaket togs beslut att endera göra om hela konstruktionen, alternativt ta bort en skarv. Den skarv vi önskar ta bort ligger längst ned på takets fall och kommer stå under vatten när det är blött ute. En sådan lösning är att be om problem i framtiden. Tas skarven bort anser vi att konstruktionen är acceptabel. Även stuprännor, med uppsamlingstrattar som kopplas på dagvattenrören behöver lösas för avrinningen av plåttaket. Att det kan ligga en hel vetenskap i att ta hand om regnvatten från ett tak förvånar. Det saknade rörutsläppet till uteblysningen på den södra fasaden hoppas vi också löser sig. Det är en uppenbar miss från Götenehus sida. På ritningarna är röret med.

Målaren berättade om all panel i taken som ska hanteras. Det blir sjuka mängder som ska målas. Han undrade om det går att använda garaget för att förvara panelen. Även målning ska ske där. Detta skapar vissa problem. Jag håller som bekant på att jobba för glatta livet med att färdigställa garaget. Det arbetet får läggas ned i tre till fyra veckor om målaren ska använda garaget. Dessutom vinterförvarar jag en bil i garaget som jag inte riktigt vet var jag ska göra av. Vi får se om det går att hitta en smidigt lösning. Självklart vill jag vara så hjälpsam som möjligt, så att allt fungerar så smidigt det bara går. I samband med att panelen ska in så ska värmen slås på i både hus och garage. Det vore väldigt bra att få ordning på bergvärmepumpen, så att notan kan hållas nere. Men för att pumpen ska kunna installeras krävs att elen är dragen och att OSB och gips på både vägg och tak är på plats vid platsen för pumpen. Det är inte så lätt att flytta på femhundrakilospjäsen sen...

På fredag har jag ett nytt möte med målaren, då bestämmer vi hur det blir med garaget.

Markerat i bild återfinns (den obearbetade) plåtskarv som vi ej anser vara okej. Vatten kommer bli stående mot den uppvikta delen till vänster i bild.  Det innebär att även plåtskarven kommer stå i vatten. Tas skarven bort är lösningen fungerande. 

Vad saknas på bilden?  
1. Ett schweiziskt gökur 
X. Skylt med fånigt pretto-budskap på latin
2. Ett rör för elinstallation av utebelysning

/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar