onsdag 27 juni 2012

VA-frågan löst!

Fredagen den 16:e mars fick vi beskedet att utbyggnationen av den kommunala VA-ledningen till vårt område överklagats. (Se inlägg "Det går bakåt", daterat 120316) Det värsta scenariot skulle innebära först handläggningstid och beslut i Mark och miljödomstolen, sedan resning till Mark och miljööverdomstolen för ytterligare domslut. En process som kan pågå över flera år.

Bakgrunden till ärendet är två stycken överklaganden gällande hur VA-ledningen sträcker sig och ett överklagande gällande ett pumphus. För att göra en lång historia kort så har nu kommunen funnit förlikning med de som överklagat. Vårt efterlängtade VA kommer, enligt kommunen, dras ut med start i september. Detta känns riktigt bra! Nu slipper vi krångla med egen källa och enskilt avlopp, som vi annars hade varit så illa tvungna att fixa för att få flytta in. Lösningar som inte bara är kostsamma, utan även betydligt mer primitiva än kommunal VA.

Nu hoppas vi att att det inte blir något mer krångel gällande VA-frågan, utan att allt går enligt plan. Det ser i varje fall riktigt ljust ut.


Det verkar som om våra exkrementer får det höga nöjet att åka kommunalt.
/Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar